Runsten L1940:8134, Älvkarleby 493 i Älvkarleby, Uppsala
Foto av Runsten L1940:8134
Foto av Runsten L1940:8134
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, del av. Enligt uppgift skall en runsten vara inmurad i dörren till kyrkans sakristia.
Texten lyder; [...-nsi * uha * auk arfuntr auk kuþfastr auk + ska--... ...-nþ(k)... sin han uas * suikn ...ans-... ok Arnmundr ok Guðfastr ok ... ... sinn. Hann var svikvinn... ... ok Armundr ok Guðfastr ok ... ... sinn. Hann vas svikinn ...
Den anges tillhöra period nr V, Stilgrupp Pr4, övrigt: Repstav nedtill.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Älvkarleby socken i Älvkarleby kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Älvkarleby socken eller Älvkarleby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.573177
Longitud: 17.454763
Lämnings-ID: L1940:8134
Riksantikvarieämbetets ID: Älvkarleby 493
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Älvkarleby
Socken: Älvkarleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1940:8134