Runsten L1939:4798, Knivsta 456 i Knivsta, Uppsala
Foto av Runsten L1939:4798
Foto av Runsten L1939:4798
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, uppgift om. Enligt Sven Eriksson, Vickeby 1:10, skall en runsten ha stått i backen SO om Vickeby 1:10 (NV om raä 133:1). Denna tros ha försvunnit vid stenhuggeriverksamhet vid 1900-talets början och kan ha hamnat i någon husgrund i trakten. Sven Erikssons far undersökte varje sten i det nu skogbeväxta området utan att hitta runstenen.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Knivsta socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränmark, skogs-/hagmark.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Knivsta socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.700486
Longitud: 17.763463
Lämnings-ID: L1939:4798
Riksantikvarieämbetets ID: Knivsta 456
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Knivsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1939:4798