Runsten L1939:3912, Bälinge 499 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten L1939:3912
Foto av Runsten L1939:3912
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten U 1021 (Bälinge 141:1), plats för. Flyttad 2015 till gravfält Ärentuna 6:1. Ursprunglig plats, se Ärentuna 372.

Upplandsmuseets rapport 2015:24; Runstenen stod enligt uppgifter från 1600-talet vid norra sidan av ån nära bron. Den var försvunnen under 1800-talet och återupptäcktes vid Rostas kvarn på 1920-talet och restes därefter på åns södra sida (Wessén & Jansson 1953 s 244ff).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bälinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Bälinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.94834
Longitud: 17.607887
Lämnings-ID: L1939:3912
Riksantikvarieämbetets ID: Bälinge 499
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Bälinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1939:3912