Runsten L1939:2367, Vendel 385 i Tierp, Uppsala
Foto av Runsten L1939:2367
Foto av Runsten L1939:2367
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, uppgift om. Enligt en uppgift av O. Celsius i Svenska runstenar (F m 60) 2, s. 212 skulle det i "Wändel Sochn Åkra by" finnas "En sten i Bakungs muren, i mellangården." Stenen söktes förgäves under runinskriftsinventeringen är 1942. Andra uppgifter om en runsten vid Åkra är inte kända.

Punkten är satt på ett av Mellangårds boningshus. Tre hussymboler är utritade på ägodelningskarta från år 1720. På storskifteskartan från år 1777 är Mellangården en kringbyggd gård med 6 hus. Det troligaär att alla dessa hus numera är rivna.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vendel socken i Tierps kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Skogsmark (barrskog).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vendel socken eller Tierp kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.138495
Longitud: 17.628834
Lämnings-ID: L1939:2367
Riksantikvarieämbetets ID: Vendel 385
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Tierp
Socken: Vendel
Riksantikvarieämbetets information: » L1939:2367