Runsten L1939:2249, Vendel 416 i Tierp, Uppsala
Foto av Runsten L1939:2249
Foto av Runsten L1939:2249
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, uppgift om. Enligt uppgift i Sveriges runinskrifter skall en runsten ( U 1141) ha stått vid Gryttbys södra gärde. Seiler (2001) preciserar platsen ytterligare efter kartstudier och genomgång av äldre nedteckningar till området närmast de i dag sydligaste gravarna inom gravfältet Vendel 49:1. Stenen har sedan länge varit försvunnen och texten var redan på 1600-talet oläslig.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vendel socken i Tierps kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vendel socken eller Tierp kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.119929
Longitud: 17.577498
Lämnings-ID: L1939:2249
Riksantikvarieämbetets ID: Vendel 416
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Tierp
Socken: Vendel
Riksantikvarieämbetets information: » L1939:2249