Runsten L1939:204, Lagga 117 i Knivsta, Uppsala
Foto av Runsten L1939:204
Foto av Runsten L1939:204
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, U 487, uppgift om. Nedre delen av en runsten med nonsens inskrift har påträffats på Mora äng. Den är försvunnen sedan slutet på 1600-talet. Enligt Upplands runinskrifter skriver Johannnes Bureus "På Mora äng står quar i marken et stycke, det mera är borto"; Rhezelius "På Mora Engh, i samma äng öster före". (Annan inventering 2013)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lagga socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åkermark.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Lagga socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.797095
Longitud: 17.791532
Lämnings-ID: L1939:204
Riksantikvarieämbetets ID: Lagga 117
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Lagga
Riksantikvarieämbetets information: » L1939:204