Runsten L1939:133, Lagga 118 i Knivsta, Uppsala
Foto av Runsten L1939:133
Foto av Runsten L1939:133
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten U486, uppgift om. Fragmentet är 0,83x0,57 m st. Inskriften lyder ... fader sin och ... sin ...
Finns skrifter om att fragmentet legat bland Mora stenar (se Lagga 59:1) sedan slutet av 1500-talet. Tillhör sedan 1956 SHM (inv. 2555). (Annan inventering 2013)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lagga socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Lagga socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.797739
Longitud: 17.780797
Lämnings-ID: L1939:133
Riksantikvarieämbetets ID: Lagga 118
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Lagga
Riksantikvarieämbetets information: » L1939:133