Runsten L1935:6909, Sättna 49:1 i Sundsvall, Västernorrland
Foto av Runsten L1935:6909
Foto av Runsten L1935:6909
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, uppgift om. Enl. tradition skall i en av källarna pågården en ; runsten vara inmurad. Enl. gårdsägaren RagnarPettersson är källaren under bo- ningshuset den äldsta. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sättna socken i Sundsvalls kommun (Västernorrlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Sättna socken eller Sundsvall kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 62.458509
Longitud: 17.144248
Lämnings-ID: L1935:6909
Riksantikvarieämbetets ID: Sättna 49:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västernorrland
Kommun: Sundsvall
Socken: Sättna
Riksantikvarieämbetets information: » L1935:6909