Runsten L1935:3721, Nordingrå 110:2 i Kramfors, Västernorrland
Foto av Runsten L1935:3721
Foto av Runsten L1935:3721
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Fyndplats för stenyxa(?). Enligt Ingemar Widmark, Östansjö,Nordingrå, fann han vid plöjning av övre delen av åker för ett10-tal år sedan ett "yxformat bearbetat stenföremål", vilket dockförkommit liksom ett fragment av ett svart T-format föremål. 2)Runsten, uppgift om. Enligt ovanstående källa har en runstenfunnits "300-400 m bort", senare placerad i grunden till en nuborttagen bagarstuga på tomten eller, enligt en annan version,sänkt i Paddtjärnen. 3) Ristning, uppgift om. På tomten är etttrappstegsformat hällparti i vilket skulle vara inristat enrundning. Denna kunde dock ej identifieras. Möjligen kan dennahäll vara den s.k. Pattjernshällen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Nordingrå socken i Kramfors kommun (Västernorrlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

S-sluttning av moränkulle. Åkermark.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Nordingrå socken eller Kramfors kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 62.975834
Longitud: 18.270755
Lämnings-ID: L1935:3721
Riksantikvarieämbetets ID: Nordingrå 110:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västernorrland
Kommun: Kramfors
Socken: Nordingrå
Riksantikvarieämbetets information: » L1935:3721