Runsten Kvigbjörnstenen, U732, L1941:6782, Villberga 34:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten Kvigbjörnstenen, U732, L1941:6782
Foto av Runsten Kvigbjörnstenen, U732, L1941:6782
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Kvígbjörn reste denna sten till minne av Þorsteinn, hans bror."

Visa originaltolkning och runtext

k[uihbia-… + r]aisti + stain + þina + a[ftr + þ(o)(r)s(t)(a)in + b…r + sin]

k[uihbia-… + r]aisti + stain + þina + a[ftr + þ(o)(r)s(t)(a)in + b…r + sin]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,6 m h, 0,8 m br (10-210cg) och 0,45 m tj. Runhöjd 6-7 cm. Ristningen åt Ö. Stenen är nertill avslagen och lagad med två järnkrampor. Nedre delen av runstenen är avflagad. Runstenens ursprungliga plats torde ha varit ca 50 m SÖ om dess nuvarande plats. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Villberga socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Bergrygg (N-S). Gammal betesmark, nu tätt beväxt med tall och ene.

27 m 290cg om åkerkant (190-290cg).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Villberga socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.610349
Longitud: 17.253276
Lämnings-ID: L1941:6782
Riksantikvarieämbetets ID: Villberga 34:1
Sveriges runinskrifter: U732 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn: Kvigbjörnstenen
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Villberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6782