Runsten Kungsstenen, Vg161, L1965:1777, Härna 3:2 i Ulricehamn, Västra Götaland
Foto av Runsten Kungsstenen, Vg161, L1965:1777
Foto av Runsten Kungsstenen, Vg161, L1965:1777
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Bolle/Bole reste denna sten efter Bolla/Bola, sin frände.

Visa originaltolkning och runtext

: buli : resþi : stin : þonsi : eftiʀ : bulu : mag : sin :

: buli : resþi : stin : þonsi : eftiʀ : bulu : mag : sin :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 161), 3,85 m hög, 0,75 m bred (SÖ-NV) och 0,3 m tjock. Runhöjd 15-22 cm. Stenen är avsmalnande uppåt och runt om basen finns en kraftig packning av 0,05-0,5 m stora stenar. Dessa är sannolikt upplagda odlingsstenar. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Bolle (Bole) reste denna sten efter Bolla (Bola), sin frände." Uppmålad 1975.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Härna socken i Ulricehamns kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av moränrygg (NNÖ-SSV) med berg i dagen. Impediment i åker.

12 m Ö om åkerhörn och 3 m N om åkerkant (Ö-V).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Härna socken eller Ulricehamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.847974
Longitud: 13.241602
Lämnings-ID: L1965:1777
Riksantikvarieämbetets ID: Härna 3:2
Sveriges runinskrifter: Vg161 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn: Kungsstenen
Län: Västra Götaland
Kommun: Ulricehamn
Socken: Härna
Riksantikvarieämbetets information: » L1965:1777