Runsten Kungsstenen, U1056, L1944:6307, Björklinge 5:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten Kungsstenen, U1056, L1944:6307
Foto av Runsten Kungsstenen, U1056, L1944:6307
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Véseti och Jǫfurr lät resa stenen till minne av Ófeigr, deras far."

Visa originaltolkning och runtext

uiseti ' auk ' iufur ' litu ' raisa ' stain eftiʀ ofahi ' faþur · sai

uiseti ' auk ' iufur ' litu ' raisa ' stain eftiʀ ofahi ' faþur · sai

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, av röd granit, 1,8 m hör, 1,6 m bred (Ö 20cg N-V 20cg S) 0,3-0,5 m tjock. Ristninggen mot SSV. Runhöjd 0,07-0,08 m. Ristningen svårläsbar pga lav. Stenen lutar kraftigt mot NNÖ. Stenen står (enligt uppgift av J D Eriksson), invid en nu bortodlad väg.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Visäte och Jofur läto resa stenen till minne av Ofeg, sin fader."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Björklinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svagt V-sluttande lermark, mellan rullstensås och å. Åkermark.

44 m V om elledning.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Björklinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.044897
Longitud: 17.54108
Lämnings-ID: L1944:6307
Riksantikvarieämbetets ID: Björklinge 5:1
Sveriges runinskrifter: U1056 (Upplands runinskrifter)
Plats: Ramsjö
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Röd fältspatsrik granit
Runristare: En ovan och osäker ristare.
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn: Kungsstenen
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Björklinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:6307