Runsten Kungshållet, Sö106, L1985:9055, Kjula 11:2 i Eskilstuna, Södermanland
Foto av Runsten Kungshållet, Sö106, L1985:9055
Foto av Runsten Kungshållet, Sö106, L1985:9055
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Alrik reste stenen, Sigrids son, efter sin fader Spjut. Han västerut varit hade, borg han brutit och besegrat. … han kände alla.

Visa originaltolkning och runtext

alrikʀ ⁑ raisti ⁑ stain × sun × siriþaʀ × at × sin faþur × sbiut ×× saʀ × uisitaula × um × uaʀit : hafþi × burg × um brutna : i : auk × um barþa +× firþ × han × kar(s)aʀ + kuni + alaʀ ×

alrikʀ ⁑ raisti ⁑ stain × sun × siriþaʀ × at × sin faþur × sbiut ×× saʀ × uisitaula × um × uaʀit : hafþi × burg × um brutna : i : auk × um barþa +× firþ × han × kar(s)aʀ + kuni + alaʀ ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstenen, Sö 106, granit, 3,4 m h, 1,25 m br (ÖNÖ-VSV) och 0,4 m tj. Ristningen vetter åt NNV. Troligen ursprunglig plats.Runhöjd 10-15 cm. Runtyper: långkvist och stavlösa; kors; stilgruppering: Pr1.

Alrik reste stenen, son till Sigrid, efter sin fader Spjut. Han västerut varit hade, borg han brutit och besegrat. Befästningskonster kunde han alla (?)
alrikR ¿ raisti ¿ stain × sun × siriþaR × at × sin faþur × sbiut ×× saR × uisitaula × um × uaRit : hafþi × burg × um brutna : i : auk × um barþa +× firþ × han × kar(s)aR + kuni + alaR ×
AlrikR ræisti stæin, sunn SigriðaR, at sinn faður Spiut, saR vestarla um vaRit hafði, borg um brutna i ok um barða, færð hann karsaR kunni allaR.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kjula socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Ryggen, samt Ö-och V-sluttning av moränås (N-S). Skogsmark(blandskog).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Kjula socken eller Eskilstuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.383369
Longitud: 16.672045
Lämnings-ID: L1985:9055
Riksantikvarieämbetets ID: Kjula 11:2
Sveriges runinskrifter: Sö106 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Kungshållet, Kjula ås
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare:
Runtyp: långkvist och stavlösa 16-typiga
Runtypkategori: fuþark
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn: Kungshållet
Län: Södermanland
Kommun: Eskilstuna
Socken: Kjula
Riksantikvarieämbetets information: » L1985:9055