Runsten Kungsbacken, Vg4, L1962:152, Ek 1:1 i Mariestad, Västra Götaland
Foto av Runsten Kungsbacken, Vg4, L1962:152
Foto av Runsten Kungsbacken, Vg4, L1962:152
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Udd skald reste denna sten efter Torsten, sin son, och gjorde stenbro för (honom). Han ägde tre gårdar i hammarskifte och trettio marker innestående hos Erik.

Visa originaltolkning och runtext

utr : skalt : raisti : stain : þinsi : aftir : þurstain : sun : sin : auk : stain:bru : karþi : (f)(i)(r)(i)(r) : (i)(s) : (a)(t)(i) : (þ)ria : buia : i : homri · auk : þria : tiauku : marka : at : airiki

utr : skalt : raisti : stain : þinsi : aftir : þurstain : sun : sin : auk : stain:bru : karþi : (f)(i)(r)(i)(r) : (i)(s) : (a)(t)(i) : (þ)ria : buia : i : homri · auk : þria : tiauku : marka : at : airiki

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 4), grå granit, 1,65 m hög, 1,25 m bred (VSV-ÖNÖ) och 0,1-0,2 m tjock. Vänd mot SSÖ är en runristning som täcker hela ytan utom de nedersta 0,1-0,2 m. Runorna är 7-15 cm höga, 0,8-1 cm breda och 0,4-1 cm djupa, i ena kanten syns rester av skär färg. På stenens baksida är ett lejonodjur inristat. Detta är ca 0,55 m högt och 0,65 m brett. Ristningarna är 0,7-1 cm bred och 0,3-0,6 cm djup. Ristningen är delvis svår att urskilja. Den sitter ca 0,4 m över markytan. Runstenen är något toppig och avsmalnande uppåt. Framsidan är svagt välvd. Runstenen finns utsatt på karta över Eks socken från 1600-1700-talet (LMV Akt 73). Den står då S om Wackerborg i en vägkrök, S om vägen. Läget förefaller vara detsamma som idag på ett ungefär. Runstenen skall några år i slutet av 1800-talet ha stått på Ingarud innan den fördes tillbaka igen. Den dåvarande markägaren Anders Lilliestierna placerade stenen på krönet av den naturliga förhöjningen som har namnet Kungsbacken. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Udd skald reste denna sten efter Torsten, sin son, och gjorde stenbro för (honom). Han ägde tre gårdar i hammarskiftet och trettio marker innestående hos Erik." Uppmålad 1990.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ek socken i Mariestad kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av naturlig brant moränkulle.

37 m NNV om hörnet landsväg - mindre brukningsväg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Ek socken eller Mariestad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.629888
Longitud: 13.821423
Lämnings-ID: L1962:152
Riksantikvarieämbetets ID: Ek 1:1
Sveriges runinskrifter: Vg4 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn: Kungsbacken
Län: Västra Götaland
Kommun: Mariestad
Socken: Ek
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:152