Runsten Kung Rånes sten, Vg123, L1963:8062, Barne-Åsaka 4:1 i Essunga, Västra Götaland
Foto av Runsten Kung Rånes sten, Vg123, L1963:8062
Foto av Runsten Kung Rånes sten, Vg123, L1963:8062
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

<riuiþr> reste denna sten efter Grim, sin son, en mycket god ung man.

Visa originaltolkning och runtext

: riuiþr : risiþ : sti : þasi : auftiʀ : kirm : su : sin : miuk : kuþan : trik :

: riuiþr : risiþ : sti : þasi : auftiʀ : kirm : su : sin : miuk : kuþan : trik :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 123), gnejs 1,75 m hög, 1,5 m bred (NÖ-SV) med spetsigt topparti och 0,2-0,3 m tjock. Runhöjd 9-11 cm, inskrift på den mot NV och från landsvägen vända sidan. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "riuiþr reste denna sten efter Grim, sin son, en mycket god ung man." Uppmålad 1970.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Barne-Åsaka socken i Essunga kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack grusås (NÖ-SV).

Omedelbart NV om landsväg, 6 m 280 VSV om gårdsvägs förlängning.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Barne-Åsaka socken eller Essunga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.138562
Longitud: 12.824742
Lämnings-ID: L1963:8062
Riksantikvarieämbetets ID: Barne-Åsaka 4:1
Sveriges runinskrifter: Vg123 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn: Kung Rånes sten
Län: Västra Götaland
Kommun: Essunga
Socken: Barne-Åsaka
Riksantikvarieämbetets information: » L1963:8062