Runsten Kummelbystenen, UFv1953;263, L2015:4509, Sollentuna 184:1 i Sollentuna, Stockholm
Foto av Runsten Kummelbystenen, UFv1953;263, L2015:4509
Foto av Runsten Kummelbystenen, UFv1953;263, L2015:4509
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Helga lät resa stenen till minne av Svertingr, (hennes) husbonde … till minne av Eysteinn och till minne av Hemingr, hennes söner. Och Ígulfastr ristade.

Visa originaltolkning och runtext

elka ' lit raisa stain ' eftiʀ ' sua^rtik ' b… … … -t ' eystain ' uk ' at ' emink ' suni ⁓ sina ' in ' ikulfastr

elka ' lit raisa stain ' eftiʀ ' sua^rtik ' b… … … -t ' eystain ' uk ' at ' emink ' suni ⁓ sina ' in ' ikulfastr

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten i ljus granit, 1,8 m h, 1,4 m br (NNÖ-SSV) och 0,3 mtjock. Ristningen vetter mot ÖNÖ. Runhöjd 6-7 cm. Imålad med rödfärg och skyltad. Enl. uppgift på skylten skall Kummelby gård halegat på platsen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sollentuna socken i Sollentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack moränmark. Tomtmark

13 m VSV om landsväg och 15 m NNÖ om NV hörnet av kyrka

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Sollentuna socken eller Sollentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.415887
Longitud: 17.961408
Lämnings-ID: L2015:4509
Riksantikvarieämbetets ID: Sollentuna 184:1
Sveriges runinskrifter: UFv1953;263 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn: Kummelbystenen
Län: Stockholm
Kommun: Sollentuna
Socken: Sollentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:4509