Runsten Kolundastenen, Sö113, L1983:423, Stenkvista 3:2 i Eskilstuna, Södermanland
Foto av Runsten Kolundastenen, Sö113, L1983:423
Foto av Runsten Kolundastenen, Sö113, L1983:423
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

De satte stenen, Torkättils och Folkas söner. Här efter fader och moder de gjorde (det) manligen.

Visa originaltolkning

: þaiʀ : situ : stin : suniʀ : þurkitils : auk : fulku hiar : faþur : auk : muþur : iftiʀ ' kiarþu ' trikila :

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, Sö 113, granit, 0,9 m h, 0,5 m br (N-S) och 0,35 m tj. Runhöjd 7-10 cm. Ristningen vetter mot V.
En delvis sönderrostad hänvisningsskylt står 4 m V om runstenarna. Dessa är skymda av en syrénhäck. Intill och Ö om runstenarna ligger en del gammal bråte.

: þaiR : situ : stin : suniR : þurkitils : auk : fulku hiar : faþur : auk : muþur : iftiR ' kiarþu ' trikila :
Þeir settu stein, synir Þorketils ok Folku, hér, fôður ok móður eptir. Gerðu drengila.
ÞæiR sattu stæin, syniR Þorkætils ok Folku, her, faður ok moður æftiR. Gærðu drængila.

De satte stenen, sönerna av Torkättil och Folka, här efter fader och moder gjorde de manligen (minnesvård).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stenkvista socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

V änden av moränrygg (Ö-V). Gammal gårdstomt.

0,7 m S om Stenkvista 3:1.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Ristad i raka rader.

Vill du se flera runstenar i Stenkvista socken eller Eskilstuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.307907
Longitud: 16.532926
Lämnings-ID: L1983:423
Riksantikvarieämbetets ID: Stenkvista 3:2
Sveriges runinskrifter: Sö113 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Kolunda
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare:
Runtyp: s och ʀ är kortkvistrunor 16-typiga
Runtypkategori: fuþark
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar: Ristad i raka rader.
Eventuellt namn: Kolundastenen
Län: Södermanland
Kommun: Eskilstuna
Socken: Stenkvista
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:423