Runsten Karlevistenen, Öl1, L1956:4597, Vickleby 10:1 i Mörbylånga, Kalmar
Foto av Runsten Karlevistenen, Öl1, L1956:4597
Foto av Runsten Karlevistenen, Öl1, L1956:4597
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

§A Den här stenen är uppsatt till minne av Sibbi Góði/Goði, son till Foldarr, och hans följe inställt på … Dold ligger den som följde (de flesta vet det) de största dåden, Þruds stridskämpe, i denna hög. Aldrig kommer en ärligare, hårt kämpande 'vagn-Viðurr' på Endills vidder styra landet i Danmark. [Denna sten är placerad till minne av Sibbi den gode, Fuldarrs son, och hans följe placerad på ... Han ligger gömd, han som följdes av de största gärningarna (det visste de flesta män), en hövding (gudinnans stridsträd). ] Þrúðr) i detta howe; Aldrig mer skall en sådan stridshärdad sjökrigare (Viðurr-of-the-Carriage of [Sjökungen] Endills mäktiga herravälde (= havets fartygs Gud) ), härska oöverträffat över land i Danmark.] §B {I Jesu namn(?) …}

Visa originaltolkning och runtext

§A + s-a… --(s)- i(a)s · satr · aiftir · si(b)(a) · kuþa · sun · fultars · in hons ·· liþi · sati · at · u · -ausa-þ-… +: fulkin : likr : hins : fulkþu : flaistr (:)· uisi · þat · maistar · taiþir : tulka · þruþar : traukr : i : þaimsi · huki · munat : raiþ:uiþur : raþa : ruk:starkr · i · tanmarku : --ntils : iarmun··kruntar : urkrontari : lonti §B {⁓ IN| |NONIN- ¶ + HE… …}

§A + s-a… --(s)- i(a)s · satr · aiftir · si(b)(a) · kuþa · sun · fultars · in hons ·· liþi · sati · at · u · -ausa-þ-… +: fulkin : likr : hins : fulkþu : flaistr (:)· uisi · þat · maistar · taiþir : tulka · þruþar : traukr : i : þaimsi · huki · munat : raiþ:uiþur : raþa : ruk:starkr · i · tanmarku : --ntils : iarmun··kruntar : urkrontari : lonti §B {⁓ IN| |NONIN- ¶ + HE… …}

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,4 m hög, 1 m bred och 0,8 m tjock. Stenen står på en liten kulle, 6 x 3 m, 0,7 m hög. Enligt Helmer Gustavson på Runverket är stenarten grå sandsten. Enligt Ölands runinskrifter är stenen ovanlig eftersom den är rest avsides från bebyggelse. Stenen står på sin ursprungliga plats, men inte i sin ursprungliga ställning, eftersom den varit omkullkastad ett flertal gånger. Runornas längd varierar mellan 9 och 13 cm. På de delar där inskriften är inhuggen, är ytan i allmänhet slät. Runinskriften täcker en större del av Karlevistenens östra sida, hela norra och en mindre del av den västra. Runorna är inhuggna mellan parallella streck, som begränsar och åtskiljer skriftraderna. Inskriften består av två delar. En längre i versform och en kortare i vanlig språkform. Versmåttet på den första inskriften är dróttkvætt och lyder i fri översättning:"En hjälte, vars bana, såsom var man visste, utmärktes genom de största bedrifter, ligger gömd i denna gravhög. En dygdigare, stridsmäktig sjöhjälte ska aldrig komma att råda över land i danska riket". Inskriften i vanlig språkform lyder:"Sten denne blev satt efter Sibbe den vise, Foldars son, men hans följe satte vid ön ..." I Ölands runinskrifter kommer Söderberg fram till resultatet att inskriften tillhör slutet av 1000-talet; stenen är rest till minne av en dansk hövding som blivit höglagd invid stenen; och inskriften är inhuggen av en norsk skald, som befann sig i den danske hövdingens följe. Runstenen blev uppmålad och granskad 1980 och uppmålad 1991 och 2001.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vickleby socken i Mörbylånga kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flackt område mellan landborg och kust.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vickleby socken eller Mörbylånga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.60751
Longitud: 16.439836
Lämnings-ID: L1956:4597
Riksantikvarieämbetets ID: Vickleby 10:1
Sveriges runinskrifter: Öl1 (Ölands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn: Karlevistenen
Län: Kalmar
Kommun: Mörbylånga
Socken: Vickleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1956:4597