Runsten Kålstastenen, U668, L1943:7875, Häggeby 72:1 i Håbo, Uppsala
Foto av Runsten Kålstastenen, U668, L1943:7875
Foto av Runsten Kålstastenen, U668, L1943:7875
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Styrkárr och Hjǫrvarðr lät resa denna sten till minne av sin far Geiri, som satt i församlingens följe i väster. Må Gud hjälpa (hans) själ."

Visa originaltolkning och runtext

' sterkar · auk ' hioruarþr ' letu · reisa · þensa · stein at ' faþur sin keir(a) ' sum ' uestr ' sat ' i þikaliþi · kuþ hialbi salu

' sterkar · auk ' hioruarþr ' letu · reisa · þensa · stein at ' faþur sin keir(a) ' sum ' uestr ' sat ' i þikaliþi · kuþ hialbi salu

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 2 m h, 0,95 m br (triangulär genomskärning) och 0,1-0,5m tj. Sned överdel. Ristningsytan vänd mot SSV. Runhöjd 6-9 cm.Ristningen tidigare imålad med blå färg (syns otydligt). Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Häggeby socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Mot åker sluttande tomtmark.

8 m V 35cg S mangårdsbyggnads SV hörn och 15 m NNÖ om åkerkant.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Häggeby socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.647795
Longitud: 17.544945
Lämnings-ID: L1943:7875
Riksantikvarieämbetets ID: Häggeby 72:1
Sveriges runinskrifter: U668 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn: Kålstastenen
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Häggeby
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:7875