Runsten Järsbergsstenen, Vr1, L2007:6899, Kristinehamn 12:1 i Kristinehamn, Värmland
Foto av Runsten Järsbergsstenen, Vr1, L2007:6899
Foto av Runsten Järsbergsstenen, Vr1, L2007:6899
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Leubaz heter jag. Hrafn heter jag. Jag, erilen, skriver runorna.

Visa originaltolkning och runtext

…ubaz hite ⁓ h^arabana^z ¶ h^ait… ¶ ek e^rilaz runoz waritu

…ubaz hite ⁓ h^arabana^z ¶ h^ait… ¶ ek e^rilaz runoz waritu

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, röd granit, 1,65 m h, 0,5 m br (VNV-ÖSÖ) och 0,3 m tj. På N-sidan är ristningsytan 1,65 m h och 0,3 m br (ÖNÖ-VSV).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kristinehamn socken i Kristinehamns kommun (Värmlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av flack höjd i mjukt kuperad moränmark. Liten åkerholme.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Kristinehamn socken eller Kristinehamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.285401
Longitud: 14.135701
Lämnings-ID: L2007:6899
Riksantikvarieämbetets ID: Kristinehamn 12:1
Sveriges runinskrifter: Vr1 (Värmlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn: Järsbergsstenen
Län: Värmland
Kommun: Kristinehamn
Socken: Kristinehamn
Riksantikvarieämbetets information: » L2007:6899