Runsten Hs9, L1951:3364, Hälsingtuna 8:1 i Hudiksvall, Gävleborg
Foto av Runsten Hs9, L1951:3364
Foto av Runsten Hs9, L1951:3364
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… till minne av Þorsteinn, (hans) son …

Visa originaltolkning och runtext

…-… : aftiʀ : þurstin : su- …

…-… : aftiʀ : þurstin : su- …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,1 m hög, 0,7m bred (360 gon - 160 gon) och 0,15 m tjock. Runhöjd 0,12 m. stenen imålad. Ristningsytan mot Ö. Stenen låg tidigare vid sockenstugodörren.
Enligt Marit Åhlén i Bebyggelsehistorisk tidskrift Nr 27, s. 41, lyder inskriften "...efter Torsten,...son..."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hälsingtuna socken i Hudiksvalls kommun (Gävleborgs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkbacke

1,5 m 70 gon om byggnad och 4 m 390 om byggnads Ö hörn

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hälsingtuna socken eller Hudiksvall kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 61.754568
Longitud: 17.079814
Lämnings-ID: L1951:3364
Riksantikvarieämbetets ID: Hälsingtuna 8:1
Sveriges runinskrifter: Hs9 (Hälsinglands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gävleborg
Kommun: Hudiksvall
Socken: Hälsingtuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1951:3364