Runsten Hs8, L1951:8025, Rogsta 140:1 i Hudiksvall, Gävleborg
Foto av Runsten Hs8, L1951:8025
Foto av Runsten Hs8, L1951:8025
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

<bariʀþ> reste denna sten till minne av sin bror Unn. Han var Arinbjörns son ... Må Gud hjälpa Unns ande.

Visa originaltolkning och runtext

[⁓ bariʀþ ⁓ riti stain ⁓ þina ⁓ aftiʀ un ⁓ … bruþur sin ⁓ han uas| |sun ⁓ arinbiarnaʀ a-þuaun-ua-sun ⁓ ialni su- ant unaʀ]

[⁓ bariʀþ ⁓ riti stain ⁓ þina ⁓ aftiʀ un ⁓ … bruþur sin ⁓ han uas| |sun ⁓ arinbiarnaʀ a-þuaun-ua-sun ⁓ ialni su- ant unaʀ]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rogsta socken i Hudiksvalls kommun (Gävleborgs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Rogsta socken eller Hudiksvall kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 61.70261
Longitud: 17.360072
Lämnings-ID: L1951:8025
Riksantikvarieämbetets ID: Rogsta 140:1
Sveriges runinskrifter: Hs8 (Hälsinglands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gävleborg
Kommun: Hudiksvall
Socken: Rogsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1951:8025