Runsten Hs8, L1951:2685, Hudiksvall 3:1 i Hudiksvall, Gävleborg
Foto av Runsten Hs8, L1951:2685
Foto av Runsten Hs8, L1951:2685
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

<bariʀþ> reste denna sten till minne av sin bror Unn. Han var Arinbjörns son ... Må Gud hjälpa Unns ande.

Visa originaltolkning och runtext

[⁓ bariʀþ ⁓ riti stain ⁓ þina ⁓ aftiʀ un ⁓ … bruþur sin ⁓ han uas| |sun ⁓ arinbiarnaʀ a-þuaun-ua-sun ⁓ ialni su- ant unaʀ]

[⁓ bariʀþ ⁓ riti stain ⁓ þina ⁓ aftiʀ un ⁓ … bruþur sin ⁓ han uas| |sun ⁓ arinbiarnaʀ a-þuaun-ua-sun ⁓ ialni su- ant unaʀ]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Uppgift om runsten. Enligt traditionen ska Hudiksvalls kyrkas Ö vägg, vid S hörnet, en runsten vara inmurad. Runstenen ska ha en inskription av hälsingerunor. Enligt O. Broman med lydelsen:"Barir reste up stenen thenne, efter Un broder sin, som war Fauva son, en Härse öfwer Amöarne"

Enligt Marit Åhlén i Bebyggelsehistorisk tidskrift Nr 27, s.41, kan inskriften tolkas som: "BariR reste denna sten efter Unn, sin broder. Han var Ärinbjörns son..."

Enligt Broman kom stenen från Hällänge på Homslandet. Den fördes till kyrkobygget tillsammans med andra byggstenar 1670-72. Trots undersökningar av Mårten Stenberger 1928 har stenen ej återfunnits.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hudiksvall socken i Hudiksvalls kommun (Gävleborgs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Hudiksvalls kyrka

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hudiksvall socken eller Hudiksvall kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 61.726283
Longitud: 17.10496
Lämnings-ID: L1951:2685
Riksantikvarieämbetets ID: Hudiksvall 3:1
Sveriges runinskrifter: Hs8 (Hälsinglands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gävleborg
Kommun: Hudiksvall
Socken: Hudiksvall
Riksantikvarieämbetets information: » L1951:2685