Runsten Hs6, L1951:9589, Järvsö 12:1 i Ljusdal, Gävleborg
Foto av Runsten Hs6, L1951:9589
Foto av Runsten Hs6, L1951:9589
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Unnulfr och Fjǫlvarr reste denna sten till minne av Djúri, deras far, Hreiðulfrs son, och till minne av Haurlaug(?), deras mor, Fjǫlvarr av Viðkunnsstaðirs dotter.

Visa originaltolkning och runtext

: unulfr : auk fiuluar : ristu stin þinsa : iftiʀ : tiuʀo : faþur sin : hriþulfs| |sun : auk at : haurlau : muþur sina : fiuluars tutur : o uitkuþ:staþum :

: unulfr : auk fiuluar : ristu stin þinsa : iftiʀ : tiuʀo : faþur sin : hriþulfs| |sun : auk at : haurlau : muþur sina : fiuluars tutur : o uitkuþ:staþum :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 2,6 m hög, avsmalnande upptill 0,55 m bred (90-290 gon) vid basen och 0,2 m bred upptill, 0,4 m tjock. Ristningen vetter mot N. Runhöjd 4-10 cm.
Enligt Marit Åhlén i Bebyggelsehistorisk tidskrift Nr 27 lyder inskriften: "Unnulv och och Fjolvar reste denna sten efter Djure, sin fader, Redulvs son och efter haurlau, sin moder, Fjolvars dotter på Viksta". Marit Åhlén hänvisar till SBF Jansson, 1952, som på ett övertygande sätt visat att namnet åsyftar Sör-Viksta i Forsa socken.
Enligt Marit Åhlén står runstenen troligen på sin ursprungliga plats och är djupt huggen och tydlig.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Järvsö socken i Ljusdals kommun (Gävleborgs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Avsats mot N av ås. Tomtmark.

10,5 m 305 gon om SV hörnet av prästgård.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Järvsö socken eller Ljusdal kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 61.709783
Longitud: 16.181858
Lämnings-ID: L1951:9589
Riksantikvarieämbetets ID: Järvsö 12:1
Sveriges runinskrifter: Hs6 (Hälsinglands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gävleborg
Kommun: Ljusdal
Socken: Järvsö
Riksantikvarieämbetets information: » L1951:9589