Runsten Hs3, L1950:692, Norrala 8:2 i Söderhamn, Gävleborg
Foto av Runsten Hs3, L1950:692
Foto av Runsten Hs3, L1950:692
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på engelska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning och runtext

…-i

…-i

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, 2 st
Hs 3: 35x23 och 13 cm tj, av röd sandsten. På stenen synes en del av den ristade "slingan" och ett par runor delvis. Runhöjd 6 cm. Huvudsakligen utgörs ristningen av ornamentala linjer, men i ena kanten finns sannolikt en i-runa och övre delen av en huvudstav.
Hs 4: 25x18 st, av röd sandsten. Ristningen utgörs endast av ornamentala linjer, troligen delar av ett kors.
Runstensfragmenten förvaras i visningsskåp i kyrkan.
Enligt Marit Åhlén i Bebyggelsehistorisk tidskrift Nr 27 påträffades Hs 3 i ett hål till en staketstolpe 1924 och Hs 4 som kilsten till en grindstolpe på 1930-talet. Båda på marker till gården Borg. Det kan inte helt uteslutas att Hs 3 och Hs 4 kan vara fragment av samma sten. Se RAÄ Norrala 149:1 för trolig fyndplats.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Norrala socken i Söderhamns kommun (Gävleborgs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrka.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Norrala socken eller Söderhamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 61.360875
Longitud: 16.98586
Lämnings-ID: L1950:692
Riksantikvarieämbetets ID: Norrala 8:2
Sveriges runinskrifter: Hs3 (Hälsinglands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gävleborg
Kommun: Söderhamn
Socken: Norrala
Riksantikvarieämbetets information: » L1950:692