Runsten Hs21, L1950:24, Jättendal 20:1 i Nordanstig, Gävleborg
Foto av Runsten Hs21, L1950:24
Foto av Runsten Hs21, L1950:24
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ásmundr och Farþegn, de reste denna sten till minne av Þorketill av Vattrång, deras far. Gunnborga den gode färgade denna sten.

Visa originaltolkning och runtext

asmuntr · ok fa[r]þ[i]k[l] · þiʀ ritu stin · þina · aftiʀ þu[rkatil · faþur sin · a utrunkum · k]unburka faþ[i stin þina in kuþa]

asmuntr · ok fa[r]þ[i]k[l] · þiʀ ritu stin · þina · aftiʀ þu[rkatil · faþur sin · a utrunkum · k]unburka faþ[i stin þina in kuþa]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, grå granit, 2 m hög, 0,5-0,65 m bred (N-S) och 0,35-0,45 m tjock. Runhöjd 5-9 cm. Ristningen vetter mot Ö. Riksantikvarieämbetets anslagstavla finns vid platsen. Texten lyder enl. SBF Jansson "Åsmund och Fartegn de reste denna sten efter Torkel, sin fader, på Vattrång. Gunnborga ristade denna sten, den goda."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Jättendal socken i Nordanstigs kommun (Gävleborgs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård

7 m Ö om landsväg (N-S); 11 m V om ingången till vapenhuset

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Jättendal socken eller Nordanstig kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 61.974069
Longitud: 17.258903
Lämnings-ID: L1950:24
Riksantikvarieämbetets ID: Jättendal 20:1
Sveriges runinskrifter: Hs21 (Hälsinglands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gävleborg
Kommun: Nordanstig
Socken: Jättendal
Riksantikvarieämbetets information: » L1950:24