Runsten Hs2, L1950:691, Norrala 8:1 i Söderhamn, Gävleborg
Foto av Runsten Hs2, L1950:691
Foto av Runsten Hs2, L1950:691
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Till minne av Ketilbjǫrn och hans och Seyvǫrs(?) son Ǫnundr. Ánn(?), Ásviðr och Ótryggr och Sigbjǫrn, de lät resa stenen. Må Gud hjälpa (deras) andar … detta landmärke.

Visa originaltolkning och runtext

: anasuiþr : auk utrikr auk sikbiurn ' þiʀ litu rita stin ×¶× aftiʀ katilbiurn : auk anunt : sun hans : auk saufaraʀ ¶ kuþ hialbi [:] a-- ------------------ --rki þita

: anasuiþr : auk utrikr auk sikbiurn ' þiʀ litu rita stin ×¶× aftiʀ katilbiurn : auk anunt : sun hans : auk saufaraʀ ¶ kuþ hialbi [:] a-- ------------------ --rki þita

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,80 x 1,40 x 0,17 m av röd sandsten. Stenen har kristet kors och vetter åt NÖ. Runhöjd 6-9 cm hög, 0,5 cm bred och 0,5 cm djup.
Enligt Marit Åhlén i Bebyggelsehistorisk tidskrift Nr 27, låg Hs 2 tidigare i vapenhusets golv, men flyttades på 1720-talet ut och restes utanför kyrkan. 1763 var den åter inmurad i vapenhuset, men denna gång på utsidan. Idag står den rest på kyrkogården nordost om
"Staffans Stupa" som är den lilla byggnad som används som likbod. Enligt Marit Åhlén är inskriften märkligt arrangerad på ristningsytan och lyder: "anasuiþr och Otrygg och Sigbjörn, de lät uppresa stenen efter Kättilbjörn och Anund, hans son, och ... Gud hjälpe ... detta (minnes)märke."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Norrala socken i Söderhamns kommun (Gävleborgs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård

1,5 m N 40 gon Ö om Staffans Stupas NÖ vägg, och 5 m 145 gon om gångstig (95-245 gon) och 8 m 240 gon om gångstig (140-340 gon)

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Norrala socken eller Söderhamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 61.360419
Longitud: 16.986659
Lämnings-ID: L1950:691
Riksantikvarieämbetets ID: Norrala 8:1
Sveriges runinskrifter: Hs2 (Hälsinglands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gävleborg
Kommun: Söderhamn
Socken: Norrala
Riksantikvarieämbetets information: » L1950:691