Runsten Hs16, L1951:923, Delsbo 20:1 i Hudiksvall, Gävleborg
Foto av Runsten Hs16, L1951:923
Foto av Runsten Hs16, L1951:923
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

§A … -undr, Grípirs son, uppfostrade … hennes bror. … markerade denna sten. §B …

Visa originaltolkning och runtext

§A … …untr : krib(i)[s| |sun : risti : -…] …ruþur hanaʀ (i)[auaʀiu : aikil… …aþi : … …(r)kaþi stin ¶ þin…] §B […(k)uin…]

§A … …untr : krib(i)[s| |sun : risti : -…] …ruþur hanaʀ (i)[auaʀiu : aikil… …aþi : … …(r)kaþi stin ¶ þin…] §B […(k)uin…]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment av grå granit, 0,25 m hög, 0,46 m bred och 0,20-0,22 m tjock. Runhöjd 5,5-6,5 cm. Runstensfragmentet har ursprungligen suttit i den V muren kring Delsbo kyrka. När denna mur revs, försvann också stenen men hittades sedan. Fragmentet förvaras numer i Delsbo forngård, inv nr XDIIII. Enligt äldre förteckningar skall det ha funnits ytterligare två delar av runstenar fastmurade i kyrkogårdsmuren. En av de två försvunna delarna har passat ihop med den kvarvarande.

Enligt Marit Åhlén i Bebyggelsehistorisk tidskrift Nr 27, förvaras runstensfragmentet nu i drängkammaren vid Delsbo hembygdsgård. Inskriften är ordnad i två rader. De två sista orden kan man tolka som "hennes broder".

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Delsbo socken i Hudiksvalls kommun (Gävleborgs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Delsbo socken eller Hudiksvall kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 61.81924
Longitud: 16.560943
Lämnings-ID: L1951:923
Riksantikvarieämbetets ID: Delsbo 20:1
Sveriges runinskrifter: Hs16, Hs17
Plats:
Placering: I byggnad eller under vatten
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gävleborg
Kommun: Hudiksvall
Socken: Delsbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1951:923