Runsten Hs15, L1951:7517, Rogsta 298:1 i Hudiksvall, Gävleborg
Foto av Runsten Hs15, L1951:7517
Foto av Runsten Hs15, L1951:7517
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Hróðmundr, Hé-Gylfirs son, reste denna sten till minne av Hé-Gylfir, Brísis son. Hróðmundr, och sedan Þormundr, och sedan Snerrir, och sedan Unn.

Visa originaltolkning och runtext

hrumuntr hikiulfis| |sun riti stain þina| |aftiʀ hikiu-(f)a bris(a) sun : hrumun- in þa þurmunt in þa snrariʀ i- þa un

hrumuntr hikiulfis| |sun riti stain þina| |aftiʀ hikiu-(f)a bris(a) sun : hrumun- in þa þurmunt in þa snrariʀ i- þa un

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Ungefärlig plats för runsten, nu i Hälsinglands museum i Hudiksvall. Enligt uppgift från Hälsinglands fornminnessällskap, 1865, har runstenen ursprungligen stått i en "grop i brinken sydvest om gamla dammen, på hvilken den i förra seklet blifvit nedvältad, men då Sunnån uppgräfdes för 15 år sedan uppvältades stenen ånyo på brinken" Stenen flyttades på 1860-talet till Enångers kyrka och därifrån år 1937 till Hälsinglands museum i Hudiksvall. (SBF Jansson)
Brocman, 1763 uppger följande:" Sunnåstenen i Rogsta öfversköljde nu vattnet".
Kryssmarkering enligt karta, ATA, Landgren, 1865.
Enligt Marit Åhlén i Bebyggelsehistorisk tidskrift Nr 27, är runstenen ,Hs 15, av grå granit, 183 cm hög och ca 60 cm bred och inskriften lyder: "Frömund, Rike-Gylfes son, reste denna sten efter Rike-Gylfe, Bräses son. Frömund och även Tormund och Snärre och Unn."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rogsta socken i Hudiksvalls kommun (Gävleborgs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Strandbrink i åravin, fördjupad genom utdikning. Skogsmark, utgallrad.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Rogsta socken eller Hudiksvall kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 61.808043
Longitud: 17.247145
Lämnings-ID: L1951:7517
Riksantikvarieämbetets ID: Rogsta 298:1
Sveriges runinskrifter: Hs15 (Hälsinglands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gävleborg
Kommun: Hudiksvall
Socken: Rogsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1951:7517