Runsten Hs12, L1951:3179, Hög 47:1 i Hudiksvall, Gävleborg
Foto av Runsten Hs12, L1951:3179
Foto av Runsten Hs12, L1951:3179
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Guðnjótr Þóru(?)s son lät resa denna sten och gjorde bron till minne av sina bröder Ásbjǫrn och till minne av Guðlafr.

Visa originaltolkning och runtext

kuþniutr ⁓ þrus| |sun ⁓ lit rita stin þina ⁓ ak bru kirþi ⁓ aftiʀ bruþr sina ⁓ asbiurn : ak at kuþlaf

kuþniutr ⁓ þrus| |sun ⁓ lit rita stin þina ⁓ ak bru kirþi ⁓ aftiʀ bruþr sina ⁓ asbiurn : ak at kuþlaf

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,54 m hög, 0,6 m bred vid basen och 0,4 m tjock vid basen (upptill 0,25 m bred och 0,3 m tjock). Runslingans bredd 8-10 cm. Ristningen vetter mot V. (Stavlösa runor, Hälsingerunor).

Enligt Marit Åhlén i Bebyggelsehistorisk tidskrift Nr 27, s. 42 f, lyder inskriften"Gudnjut, Toras(?) son, lät resa denna sten och gjorde bron efter sina bröder Åsbjörn och efter Gudlev." Marit Åhlén menar att stenen och bron som nämns i inskriften varit belägna vid Hornån, strax söder om Högs kyrka.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hög socken i Hudiksvalls kommun (Gävleborgs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkvall.

20 m V 10 grader N om NV hörnet av kyrkan och 1,4 m V om kyrkogårdsmur. Enligt Marit Åhlén i Bebyggelsehistorisk tidskrift Nr 27, s. 42, står runstenen vid västra ingången till kyrkogården, ca 12 m söder om Hs 11.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hög socken eller Hudiksvall kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 61.766427
Longitud: 17.040211
Lämnings-ID: L1951:3179
Riksantikvarieämbetets ID: Hög 47:1
Sveriges runinskrifter: Hs12 (Hälsinglands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gävleborg
Kommun: Hudiksvall
Socken: Hög
Riksantikvarieämbetets information: » L1951:3179