Runsten Hs11, L1951:3544, Hög 47:2 i Hudiksvall, Gävleborg
Foto av Runsten Hs11, L1951:3544
Foto av Runsten Hs11, L1951:3544
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Véfastr lät resa denna sten till minne av sin far Oddi. Må Gud hjälpa hans själ. Ǫlvir och Brandr, de markerade runorna.

Visa originaltolkning och runtext

uifostr : lit …sa : s---n þina : abtiʀ : uta : -a-uʀ sin : kuþ hialbi salu honis : þiʀ markaþu : runa : aluiʀ · ak bratr :

uifostr : lit …sa : s---n þina : abtiʀ : uta : -a-uʀ sin : kuþ hialbi salu honis : þiʀ markaþu : runa : aluiʀ · ak bratr :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,9 m hög, 0,6 m bred vid basen och 0,38 m tjock vid basen (upptill 0,4 m bred och 0,25 m tjock) Runslingans bredd 8-10 cm. Ristningen vetter mot V.
Enligt Marit Åhlén i Bebyggelsehistorisk tidskrift Nr 27, står Hs 11 söder om gångvägen och påträffades 1702 då den var inmurad i östra gavelmuren till kyrkan. Den murades in igen, nu i östra stigluckan. 1951 togs den loss därifrån och restes på sin nuvarande plats. Enligt Marit Åhlén lyder inskriften: "Vigfast lät resa denna sten efter Udde, sin fader. Gud hjälpe hans själ. De ristade runorna, Alver och Brand."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hög socken i Hudiksvalls kommun (Gävleborgs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkvall.

20 m V 10 grader N om NV hörnet av kyrkan och 1,4 m V om kyrkogårdsmur. 12 m S om Hs 12 ligger Hs 11.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hög socken eller Hudiksvall kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 61.766292
Longitud: 17.040225
Lämnings-ID: L1951:3544
Riksantikvarieämbetets ID: Hög 47:2
Sveriges runinskrifter: Hs11 (Hälsinglands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gävleborg
Kommun: Hudiksvall
Socken: Hög
Riksantikvarieämbetets information: » L1951:3544