Runsten Hs10, L1951:3363, Hälsingtuna 7:1 i Hudiksvall, Gävleborg
Foto av Runsten Hs10, L1951:3363
Foto av Runsten Hs10, L1951:3363
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… runorna / Álfrúnar(?), Linis son, denna sten … vem i söder … denna sten till minne av sina tre söner, Hróðmarr och … Och Brúsi Ásbjǫrns son färgade dessa runor. … tolka(?).

Visa originaltolkning och runtext

[…-… …]lfrunaʀ sun lina (s)tin þina f…(þ)… sum sunan i na… fur ¶ …a…i(þ)bnu + a…t… st[in þina] aftiʀ sunu sina þria hruþmar in þ(o)…flt ' uma(h)l ¶ … ¶ in brusi asbiarnaʀ sun fa[þ]… : runaʀ þi… ¶ … raþa ·

[…-… …]lfrunaʀ sun lina (s)tin þina f…(þ)… sum sunan i na… fur ¶ …a…i(þ)bnu + a…t… st[in þina] aftiʀ sunu sina þria hruþmar in þ(o)…flt ' uma(h)l ¶ … ¶ in brusi asbiarnaʀ sun fa[þ]… : runaʀ þi… ¶ … raþa ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 3,5 m hög och intill 2,5 m bred (NV-SÖ) och 0,25 m tjock. Ristningsyta mot SV. Runhöjd 0,13 m. Runskriften (hälsingerunor) nednött.

Enligt Marit Åhlén i Bebyggelsehistorisk tidskrift Nr 27, s. 42, lyder inskriften:"Och Bruse, Åsbjörns son, ristade dessa runor." och "...denna sten efter sina tre söner...", "...Lines son, denna sten..." och "...som söderut i..."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hälsingtuna socken i Hudiksvalls kommun (Gävleborgs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

På kyrkogård.

10 m N om gräns för kyrkogård.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hälsingtuna socken eller Hudiksvall kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 61.754036
Longitud: 17.080571
Lämnings-ID: L1951:3363
Riksantikvarieämbetets ID: Hälsingtuna 7:1
Sveriges runinskrifter: Hs10 (Hälsinglands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gävleborg
Kommun: Hudiksvall
Socken: Hälsingtuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1951:3363