Runsten Hovlandastenen, Vr3, L2007:9943, Hammarö 1:1 i Hammarö, Värmland
Foto av Runsten Hovlandastenen, Vr3, L2007:9943
Foto av Runsten Hovlandastenen, Vr3, L2007:9943
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Björn reste denna sten till minne av Ásgeirr, hans …

Visa originaltolkning och runtext

: (b)iaurn : ri(s)-- [: stin : þin… ]iftr : iskir : si… …

: (b)iaurn : ri(s)-- [: stin : þin… ]iftr : iskir : si… …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, röd granit, 0.86 m h, 0.48 m br vid basen (ÖNÖ-VSV),avsmalnande mot toppen intill 0.12 m br och ca 0.15 m tj. Inskriftpåden mot NNV vettande sidan. Runor i två intill varann stående rader,från basen till toppen. Runhöjd 10-11 cm. Stenen är fragmentarisk.Denhar numera som stöd på baksidan en 0.5 m h, 0.1x0.15 m st huggen stenmed vilken den är fäst med två järndubbar.Invid runstenen finns en beskrivande skylt uppsatt av Värmlandsmuseum, Karlstad. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hammarö socken i Hammarö kommun (Värmlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Gammal åkerkant.

14 m VNV om NNV hörn av garage, ca 4 m SÖ om väg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hammarö socken eller Hammarö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.31633
Longitud: 13.532445
Lämnings-ID: L2007:9943
Riksantikvarieämbetets ID: Hammarö 1:1
Sveriges runinskrifter: Vr3 (Värmlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn: Hovlandastenen
Län: Värmland
Kommun: Hammarö
Socken: Hammarö
Riksantikvarieämbetets information: » L2007:9943