Runsten Högomstenen, M11, L1935:4934, Selånger 1:2 i Sundsvall, Västernorrland
Foto av Runsten Högomstenen, M11, L1935:4934
Foto av Runsten Högomstenen, M11, L1935:4934
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Gunnviðr/Gunnuðr och Þorgerðr/Þorgautr, de lät resa stenen till minne av Þorsteinn, deras son. Och Aun/Ǫrn och Eyndr var hans bröder.

Visa originaltolkning och runtext

kunuþr auk þurka(u)-(r) þaun -itu raisa st(a)(i)(n) aftiʀ þurstain sun sin in arn auk auntr bruþr hons

kunuþr auk þurka(u)-(r) þaun -itu raisa st(a)(i)(n) aftiʀ þurstain sun sin in arn auk auntr bruþr hons

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gnejs, 1,4 m h, 0,7 m br (NV-SÖ) och 0,16 m tj. Runorna är 5-8 cm h, belägna på SV sidan. Ifyllda med röd färg. Inskriften lyder: Gunvid och Torgärd de läto resa [denna] sten efter Torsten, son sin. Och Ön och Önder [voro] hans bröder.
Stenen har tidigare varit placerad på en av högarna, dit den flyttades på 1860-talet.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Selånger socken i Sundsvalls kommun (Västernorrlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack sandås (NV-SÖ). Glest trädbeväxt parkområde.

Omedelbart invid och NÖ om landsväg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Selånger socken eller Sundsvall kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 62.400705
Longitud: 17.257731
Lämnings-ID: L1935:4934
Riksantikvarieämbetets ID: Selånger 1:2
Sveriges runinskrifter: M11 (Medelpads runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn: Högomstenen
Län: Västernorrland
Kommun: Sundsvall
Socken: Selånger
Riksantikvarieämbetets information: » L1935:4934