Runsten Herresten, Ög237, L2009:5116, Östra Stenby 132:1 i Norrköping, Östergötland
Foto av Runsten Herresten, Ög237, L2009:5116
Foto av Runsten Herresten, Ög237, L2009:5116
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Þorsteinn och Sunnviðr(?), de reste denna sten till minne av Karl(?), deras bror.

Visa originaltolkning

þu(r)(t)sin uk · sunui(þ)rʀ : þaiʀ : raistu : stin : þina : f… …(r)l · bruþur sin

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ljusgrå granit, 1,8 m hög 0,5-1 m bred (N 35 grader Ö-S 35 grader V) och 0,1-0,2 m tjock. Runhöjd 7-13 cm. Ristningen vetter mot ÖSÖ. På stenens NÖ, övre kant är en bit avslagen, ca 1 m lång, varför uppskattningsvis ca 10 runor är skadade eller saknas. Står på sekundär plats, funnen i närheten av f.d. Eneby, nuv. Enebytorp, dock ej känt i detalj (se nr 275).
Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Torsten och Sunvid de reste denna sten efter Karl, sin broder."

Enligt runverket är ristningen knappt synlig, utan ristningslinjerna får mestadels kännas fram med ett finger. Uppmålad 1978.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Östra Stenby socken i Norrköpings kommun (Östergötlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

SV-sluttande moränmark. Slottspark.

28 m Ö 40 grader S om Ö hörnet av SÖ flygelbyggnaden, 5-7 m NV-V-SV om väg i kurva.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Östra Stenby socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.618116
Longitud: 16.503466
Lämnings-ID: L2009:5116
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Stenby 132:1
Sveriges runinskrifter: Ög237 (Östergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn: Herresten
Län: Östergötland
Kommun: Norrköping
Socken: Östra Stenby
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:5116