Runsten Hasslebrostenen, L1988:6831, Stehag 2:1 i Eslöv, Skåne
Foto av Runsten Hasslebrostenen, L1988:6831
Foto av Runsten Hasslebrostenen, L1988:6831
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, sentida, granit, 1.95 m h, 1.0 m br (NNV-SSÖ) och 0.25 mtj vid basen. Runristning i form av en drakslinga. Rundhöjd10-11 cm. Ristningen vetter mot ÖNÖ. Stenen är uppsatt i slutetav 1800-talet.Texten lyder:Sten må till minne tala om den \ som odlat dessa fält från vilka\och än mer från vänner döden för \ tidigt (bort)ryckte, I. I.Lindekvist. \Under marknivå lär finna Georgskorset och årtalet 1846.Enligt excerpt handskiven, undertecknad P. J-N, skall i röset därrunstenen är rest finnas en verklig runsten.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stehag socken i Eslövs kommun (Skåne län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Impediment i åker.

8 m SSÖ om landsväg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Stehag socken eller Eslöv kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.938916
Longitud: 13.389813
Lämnings-ID: L1988:6831
Riksantikvarieämbetets ID: Stehag 2:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Eslöv
Socken: Stehag
Riksantikvarieämbetets information: » L1988:6831