Runsten Gs8, L1950:3362, Torsåker 52:2 i Hofors, Gävleborg
Foto av Runsten Gs8, L1950:3362
Foto av Runsten Gs8, L1950:3362
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ásmundr … Han var utomlands i väst i England …

Visa originaltolkning och runtext

asmuntr -… …faþ-… han : uas : uist : --- ikla-ti …k^uust--

asmuntr -… …faþ-… han : uas : uist : --- ikla-ti …k^uust--

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfagment, 0,9 x 0,7 m stor och 0,1 m tjock. Runornas höjd är 6-9 cm. Runstensfragmentet återfanns 1927 nedsjunken i jorden S om kyrkan och är enligt SBF Jansson troligen flyttad från Väster Hästbo (se artikel från Gästrikland 1977).
Enligt Gästriklands runinskrifter utgör stycket runstenens nedre del och är av gråröd sandsten.
Enligt Gästriklands runinskrifter lyder inskriften: "Åsmund ... Han var västerut i England..."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Torsåker socken i Hofors kommun (Gävleborgs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:I kyrkans vapenhus NÖ hörn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Torsåker socken eller Hofors kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.509054
Longitud: 16.469985
Lämnings-ID: L1950:3362
Riksantikvarieämbetets ID: Torsåker 52:2
Sveriges runinskrifter: Gs8 (Gästriklands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gävleborg
Kommun: Hofors
Socken: Torsåker
Riksantikvarieämbetets information: » L1950:3362