Runsten Gs8, L1950:3361, Torsåker 52:3 i Hofors, Gävleborg
Foto av Runsten Gs8, L1950:3361
Foto av Runsten Gs8, L1950:3361
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ásmundr … Han var utomlands i väst i England …

Visa originaltolkning och runtext

asmuntr -… …faþ-… han : uas : uist : --- ikla-ti …k^uust--

asmuntr -… …faþ-… han : uas : uist : --- ikla-ti …k^uust--

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfagment, 0,28 x 0,15 m stor och 0,05 m tjock. Runornas höjd är 7 cm. Fragmentet hittades 1943 av lantbrukaren Erik Eriksson på hans tomt, Väster Hästbo nr 10.
Enligt Gästriklands runinskrifter är fragmentet Torsåker 52:2 och Torsåker 52:3 delar av samma runsten. Detta stycke har tillhört stenens övre annars förlorade del.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Torsåker socken i Hofors kommun (Gävleborgs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:I kyrkans vapenhus

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Torsåker socken eller Hofors kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.50904
Longitud: 16.469979
Lämnings-ID: L1950:3361
Riksantikvarieämbetets ID: Torsåker 52:3
Sveriges runinskrifter: Gs8 (Gästriklands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gävleborg
Kommun: Hofors
Socken: Torsåker
Riksantikvarieämbetets information: » L1950:3361