Runsten Gs7, L1950:3950, Torsåker 52:1 i Hofors, Gävleborg
Foto av Runsten Gs7, L1950:3950
Foto av Runsten Gs7, L1950:3950
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… reste denna sten till minne av Guðbjörn, hans bror … <kuta> var Guðmundrs mor … Guðmundr drunknade.

Visa originaltolkning och runtext

× -(u)(i)(r)(i) riti s^tin þino × at kuþbiurna × bruþu^r si-… …m… × kuta ' uas muþiʀ × kuþmu-r × … : kuþmuntro : þrukn-þi :

× -(u)(i)(r)(i) riti s^tin þino × at kuþbiurna × bruþu^r si-… …m… × kuta ' uas muþiʀ × kuþmu-r × … : kuþmuntro : þrukn-þi :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, grå kalksten, 2,1 m hög, 1,2 m bred (SV-NÖ) och 0,1-0,2 m tjock. Runhöjd 6-8 cm. Står lutad mot N väggen.
Enligt Gästriklands runinskrifter står runstenen sedan 1949 uppställd i vapenhuset i tornets bottenvåning fasklamrad vid norra väggen. Det finns en kvinnofigur som är 33 cm hög på ristningen.
Enligt Gästriklands runinskrifter lyder inskriften: "... uppreste denna sten efter Gudbjörn, sin broder ... Gudda(?) (Gutta?) var Gudmunds moder. Gudmund drunknade."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Torsåker socken i Hofors kommun (Gävleborgs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:I kyrkans vapenhus

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Torsåker socken eller Hofors kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.50905
Longitud: 16.46995
Lämnings-ID: L1950:3950
Riksantikvarieämbetets ID: Torsåker 52:1
Sveriges runinskrifter: Gs7 (Gästriklands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gävleborg
Kommun: Hofors
Socken: Torsåker
Riksantikvarieämbetets information: » L1950:3950