Runsten Gs6, L1951:7294, Hedesunda 212:1 i Gävle, Gävleborg
Foto av Runsten Gs6, L1951:7294
Foto av Runsten Gs6, L1951:7294
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

...till minne av sin mamma ...

Visa originaltolkning och runtext

… yftiʀ ' moþur ' sena …

… yftiʀ ' moþur ' sena …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, sandsten, 1,2 m hög, 0,95-0,5 m bred (NV-SÖ) och 0,25-03 m tjock, avsmalnande upptill. På stenens nedre del, mot SV, en runslinga med 6-7 cm höga runor. På den mellersta delen är ett tidigare avslaget fragment med en del synliga runslingor, 0,56 x 0,32 m stora, fastsatt med cement och järnkrampor. Överst på stenen, nu delvis dolt av det fastsatta fragmentet, är i brottyta inristat F.v. Jusenstiernas (tidigare ägare av Hade) krönta namnchiffer, omgivet av två sexuddiga stjärnor och årtalet 1752.
Enligt Gästriklands runinskrifter lyder inskriften: "...efter sin moder."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hedesunda socken i Gävle kommun (Gävleborgs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack moränmark. Impediment mellan väg och åker.

1,5 m NÖ om vägskäl, 11,5 m 90 gon om infartsväg till Hadeholm

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hedesunda socken eller Gävle kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.290348
Longitud: 17.041324
Lämnings-ID: L1951:7294
Riksantikvarieämbetets ID: Hedesunda 212:1
Sveriges runinskrifter: Gs6 (Gästriklands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gävleborg
Kommun: Gävle
Socken: Hedesunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1951:7294