Runsten Gs3, L1950:2535, Österfärnebo 43:1 i Sandviken, Gävleborg
Foto av Runsten Gs3, L1950:2535
Foto av Runsten Gs3, L1950:2535
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på engelska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning och runtext

[…a + nisauit × osis × ioiklku × ihbtmsr × loifnmuosbt + a-ls × k--… …ioi(u)(i)a…]

[…a + nisauit × osis × ioiklku × ihbtmsr × loifnmuosbt + a-ls × k--… …ioi(u)(i)a…]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, röd sandsten, 1,78-1,85 m hög, 0,89-0,93 m bred(15-215 gon) och 0,13 m tjock. Rester av runslingan i övre och nedre S hörnen; runorna är 8-9 cm höga. Uppmålade i rött. Ristningsytan är vänd åt V enligt Gästriklands runinskrifter. N kanten har vertikala räfflor. Murat fundament med stödjärn vid basen i Ö.
Enligt Gästriklands runinskrifter kan man trots att ristningen numer är praktiskt taget utplånad, konstatera att runstenens inskrift saknar språklig innebörd.
Enligt uppgift hittades stenen vid "Bärrecksvägen" varifrån den fördes till Gysinge. Runtecknen observerades långt senare. I Gysinge stod den på Granön rest som minnessten på en hundgrav. Sedan man varseblivit runorna flyttades stenen till Kungsgården, där den förmodas ha stått tidigare.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Österfärnebo socken i Sandvikens kommun (Gävleborgs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

VNV sluttande sandmark i SÖ delen av lerdal (N-S), V om rullstensås. Tomtmark, NNÖ om åkermark; V kanten av berså.

Enligt Gästriklands runinskrifter står runstenen 14 m SÖ om manbyggnaden.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Österfärnebo socken eller Sandviken kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.304367
Longitud: 16.792399
Lämnings-ID: L1950:2535
Riksantikvarieämbetets ID: Österfärnebo 43:1
Sveriges runinskrifter: Gs3 (Gästriklands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gävleborg
Kommun: Sandviken
Socken: Österfärnebo
Riksantikvarieämbetets information: » L1950:2535