Runsten Gs22, L1951:5653, Hamrånge 261:1 i Gävle, Gävleborg
Foto av Runsten Gs22, L1951:5653
Foto av Runsten Gs22, L1951:5653
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… höjde stenen …

Visa originaltolkning och runtext

…i : rastu : st… …

…i : rastu : st… …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Uppgift om fyndplats för runstensfragment. Gs 22 av mörkröd gävlesandsten, 0,35 x 0,32 x 0,45 m, med inskriften "...i:rastu:st..." = "...reste...", runhöjd 5,5-6 cm. Förvaras från 1931 på Statens Histoiska Museum, inv.nr. 19756. Enligt uppgifter refererade i Jansson 1981 föreligger från ortsbor olika uppgifter om fragmentets härkomst: dels i sockeln till dåvarande Lars Anderssons gård i Berg, dels från gamla kyrkan (se raä 66). Jfr fragment Gs21 = raä 145 påträffade 1922 på Sundsmarsnäset! Inga ytterligare uppgifter framkomna 1981.
Omnämnd under RAÄ 7 vid 1954 års inventering.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hamrånge socken i Gävle kommun (Gävleborgs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Plan moränmark i V kanten av huvuddalgång. Tomtmark.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hamrånge socken eller Gävle kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.926057
Longitud: 17.025689
Lämnings-ID: L1951:5653
Riksantikvarieämbetets ID: Hamrånge 261:1
Sveriges runinskrifter: Gs22 (Gästriklands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gävleborg
Kommun: Gävle
Socken: Hamrånge
Riksantikvarieämbetets information: » L1951:5653