Runsten Gs2, L1950:2531, Österfärnebo 2:3 i Sandviken, Gävleborg
Foto av Runsten Gs2, L1950:2531
Foto av Runsten Gs2, L1950:2531
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Illugi och Fullugi och Þorgeirr … deras dugliga … Må Gud hjälpa (hans) ande.

Visa originaltolkning och runtext

[ily]iki : ok : f[uluiki × ok : þurkair … …- × sin × snilan] : kuþ ilubi on(t)[a]

[ily]iki : ok : f[uluiki × ok : þurkair … …- × sin × snilan] : kuþ ilubi on(t)[a]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

7 runstensfragment, 0,15-0,4 m stora, alla med ornering; liggande på träplatta på golvet. 5 av fragmenten är sammanfogade. Imålade med rött.
Enligt Gästriklands runinskrifter lyder inskriften på Gs 2: "Illuge och Falluge och Torger (läto resa stenen efter?) ... sin duglige (fader?). Gud hjälpe anden."
Ytterligare 10 osorterade fragment förvaras i gamla prästgården, Österfärnebo.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Österfärnebo socken i Sandvikens kommun (Gävleborgs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenarna Gs 1 och Gs 2 finns inne i kyrkans vapenhus, resta mot vapenhusets V och N vägg

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Österfärnebo socken eller Sandviken kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.302129
Longitud: 16.794432
Lämnings-ID: L1950:2531
Riksantikvarieämbetets ID: Österfärnebo 2:3
Sveriges runinskrifter: Gs2 (Gästriklands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gävleborg
Kommun: Sandviken
Socken: Österfärnebo
Riksantikvarieämbetets information: » L1950:2531