Runsten Gs2, L1950:2411, Österfärnebo 2:2 i Sandviken, Gävleborg
Foto av Runsten Gs2, L1950:2411
Foto av Runsten Gs2, L1950:2411
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Illugi och Fullugi och Þorgeirr … deras dugliga … Må Gud hjälpa (hans) ande.

Visa originaltolkning och runtext

[ily]iki : ok : f[uluiki × ok : þurkair … …- × sin × snilan] : kuþ ilubi on(t)[a]

[ily]iki : ok : f[uluiki × ok : þurkair … …- × sin × snilan] : kuþ ilubi on(t)[a]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragmen, röd gävlesandsten, 0,55-0,85 m hög och 1,25 m bred (VNV-ÖSÖ), 0,11-0,13 m tjock. Runhöjd 0,1-0,4 cm. Våren 1974 upptäcktes strax utanför södra kyrkomuren en stenhäll, som hade ett inhugget A samt ett djupt hugget korstecken. Stenhällen flyttades hösten 1975 in på kyrkogården, 30 m S om korets sydligaste hörn. Senare upptäcktes att stenen hade svaga spår av en runslinga och är ett runstensfragment. I nedre V delen är ett inhugget 0,17 x 0,15 m stort kors med hål i mitten, 0,02 cm diam, 0,035 m djup. Stenen vilar på golvet, monterad med 2 järnkrampor mot en träskiva, försedd med en glödritad rekonstruktion av stenens övre ännu till större delen saknade parti, med stöd av en 1600-talsteckning med motiv ur Sigurdslegenden.
Enligt Gästriklands runinskrifter utgör det stora runstensstycket stenens nedersta del. Enligt Gästriklands runinskrifter lyder den totala inskriften på Gs 2 (se även Österfärnebo 2:3): "Illuge och Falluge och Torger (läto resa stenen efter?) ... sin duglige (fader?). Gud hjälpe anden."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Österfärnebo socken i Sandvikens kommun (Gävleborgs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenarna Gs 1 och Gs 2 finns inne i kyrkans vapenhus, resta mot vapenhusets V och N vägg

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Österfärnebo socken eller Sandviken kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.302129
Longitud: 16.794432
Lämnings-ID: L1950:2411
Riksantikvarieämbetets ID: Österfärnebo 2:2
Sveriges runinskrifter: Gs2 (Gästriklands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gävleborg
Kommun: Sandviken
Socken: Österfärnebo
Riksantikvarieämbetets information: » L1950:2411