Runsten Gs19, L1950:953, Ockelbo 105:1 i Ockelbo, Gävleborg
Foto av Runsten Gs19, L1950:953
Foto av Runsten Gs19, L1950:953
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Blesa lät resa dessa vackra stenmonumenter till minne av sin son Svarthǫfði. Friðelfr var hans mor. …

Visa originaltolkning och runtext

[blesa × lit × raisa × stain×kumbl × þesa × fa(i)(k)(r)(n) × ef(t)ir × sun sin × suar×aufþa × fr(i)þelfr × u-r × muþir × ons × siionum × kan : inuart : þisa × bhum : arn : (i)omuan sun : (m)(i)e(k)]

[blesa × lit × raisa × stain×kumbl × þesa × fa(i)(k)(r)(n) × ef(t)ir × sun sin × suar×aufþa × fr(i)þelfr × u-r × muþir × ons × siionum × kan : inuart : þisa × bhum : arn : (i)omuan sun : (m)(i)e(k)]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Kopia av en runsten, minnessten, 2,15 m h, 1,23 m br, nedtill 0,4 m tj, upptill 0,25 m tj. Rest i ett röse, 7 m diam, 1,2 m h av 0,2 - 0,4 m st stenar. Kantkedja 0,3 m h av 0,3 - 0,5 m st stenar. Mellan dessa är insatta 10 st resta stenar 0,55 m h och 0,25 i fyrkant. Dessa är sammanlänkade med en kedja.

Stenen har på Ö sidan en orm med runinskrift och flera figurer, på V sidan en minnestext. Minnestexten lyder: "Efterbildning av runsten funnen i gamla kyrkans grundmur 1795. Efter 1830 förvarad i kyrkan. Förstörd vid kyrkobranden 1904. Kopian utförd efter avbildningen under Riksantikvarieämbetets ledning. Rest av Ockelbo Hembygdsförening 1932."

Enligt Gästriklands runinskrifter upptäcktes originalrunstenen (Gs 19) 1795 i grunden till Ockelbo medeltidskyrkas kor, från 1200-talet. Runstenen brast i tre delar när den togs ut ur muren och delarna flyttades bort. 1830 hittades delarna som trappstenar vid en gård i Ockelbo, 600 m S om kyrkan och flyttades till ett redskapsrum i Ockelbo kyrka. Där avbildades stenen vid flera tillfällen, men inget gjordes åt den skadade stenen och 1904 förstördes den i kyrkbranden.

Enligt Gästriklands runinskrifter löd inskriften på originalstenen: "Bläsa lät resa dessa vackra 'stenkummel' efter sin son Svarthövde. Fridälv var hans moder." Sedan följer ytterligare inskrift, men den är dunkel eftersom ristningen varit mycket skadad när avbildningar gjordes.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ockelbo socken i Ockelbo kommun (Gävleborgs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kant av morränås (N-S). Park.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Ockelbo socken eller Ockelbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.88743
Longitud: 16.715024
Lämnings-ID: L1950:953
Riksantikvarieämbetets ID: Ockelbo 105:1
Sveriges runinskrifter: Gs19 (Gästriklands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gävleborg
Kommun: Ockelbo
Socken: Ockelbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1950:953