Runsten Gs18, L1951:3763, Hille 57:2 i Gävle, Gävleborg
Foto av Runsten Gs18, L1951:3763
Foto av Runsten Gs18, L1951:3763
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

§A … Ás-… §B … §C … §D …

Visa originaltolkning och runtext

§A … ' os… §B … …-a + ost… §C … …ual ' aukli-… §D …-honis-…

§A … ' os… §B … …-a + ost… §C … …ual ' aukli-… §D …-honis-…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment (Gs 18c) 62 x 54 x 11 cm, av rödgrå gävlesandsten, med inskriften "...ual'aukli-..." och en bildframställning av man med korsstav åkande i vagn eller båt? Påträffades 1943 av P. Westin som stolpstöd under lada på Lars Johanssons hemman i Björke.

Enligt Gästriklands runinskrifter finns fragmentet nu i Hille hembygdsgård. Runorna är 7-7,5 cm och ristningen är skickligt huggen. Fragmentet kan utgöra ett stycke av en bildsmyckad runsten av samma typ som Gs 19 i Ockelbo.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hille socken i Gävle kommun (Gävleborgs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hille socken eller Gävle kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.739756
Longitud: 17.185114
Lämnings-ID: L1951:3763
Riksantikvarieämbetets ID: Hille 57:2
Sveriges runinskrifter: Gs18 (Gästriklands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gävleborg
Kommun: Gävle
Socken: Hille
Riksantikvarieämbetets information: » L1951:3763