Runsten Gs17, L1950:1361, Ovansjö 22:1 i Sandviken, Gävleborg
Foto av Runsten Gs17, L1950:1361
Foto av Runsten Gs17, L1950:1361
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… i väster/öster(?) … runor …

Visa originaltolkning och runtext

… …-arla … runar …

… …-arla … runar …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, sandsten, ca 0,3 x 0,3 m och 8 cm tjock. Runhöjd 12 cm. Fragmentet som numera förvaras i skolans arkiv är uppmålat och läst av prof Jansson 1964. Det är funnet 1926 vid grundgrävning i Åsens by 1,5 km NV om Ovansjö kyrka.
Enligt Gästriklands runinskrifter är den största runan 11,5 cm och den minsta 9 cm.
Enligt Gästriklands runinskrifter lyder inskriften :"...-arla...runar..."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ovansjö socken i Sandvikens kommun (Gävleborgs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Finns för närvarande i Västerbergs Folkhögskolas arkiv

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Ovansjö socken eller Sandviken kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.59581
Longitud: 16.550265
Lämnings-ID: L1950:1361
Riksantikvarieämbetets ID: Ovansjö 22:1
Sveriges runinskrifter: Gs17 (Gästriklands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gävleborg
Kommun: Sandviken
Socken: Ovansjö
Riksantikvarieämbetets information: » L1950:1361