Runsten Gs16, L1950:2090, Ovansjö 7:1 i Sandviken, Gävleborg
Foto av Runsten Gs16, L1950:2090
Foto av Runsten Gs16, L1950:2090
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

§A … till minne av Sigbjörn … Björn hade ristat … §B … detta …

Visa originaltolkning och runtext

§A … (e)ftiʀ ⁓ sihbi… … …s^ta lit ⁓ biu-… … §B […- þana ⁓ …]

§A … (e)ftiʀ ⁓ sihbi… … …s^ta lit ⁓ biu-… … §B […- þana ⁓ …]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, sandsten, 52 x 45 cm och 10 cm tjock. Runhöjd 15 cm. Runorna är ifyllda med rött.
Enligt Gästriklands runinskrifter anträffades fragmentet 1928 under djupplöjning av prostgården. Runstensfragmentet förvaras nu i prästgården och blev först 1980 infört i Ovansjö kyrkas inventarium. Enligt Gästriklands runinskrifter lyder inskriften : "efter Sigbjörn ... rista lät Björn ..."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ovansjö socken i Sandvikens kommun (Gävleborgs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Övervåningen till prästgården

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Ovansjö socken eller Sandviken kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.609055
Longitud: 16.615534
Lämnings-ID: L1950:2090
Riksantikvarieämbetets ID: Ovansjö 7:1
Sveriges runinskrifter: Gs16 (Gästriklands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gävleborg
Kommun: Sandviken
Socken: Ovansjö
Riksantikvarieämbetets information: » L1950:2090