Runsten Gs15, L1950:979, Ovansjö 8:2 i Sandviken, Gävleborg
Foto av Runsten Gs15, L1950:979
Foto av Runsten Gs15, L1950:979
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Hróaldr och Oddr lät resa stenen till minne av Ernmundr … Må Gud hjälpa (hans) ande …

Visa originaltolkning och runtext

rual^tr × ok × utr × litu × restu × s[(t)en × eftr × irm…] … …þ [×] iulbi × onta …[o(n) × litsi(a)]

rual^tr × ok × utr × litu × restu × s[(t)en × eftr × irm…] … …þ [×] iulbi × onta …[o(n) × litsi(a)]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, sandsten, 1,3 x 1 m och 10-18cm tjock. Runhöjd 6-12 cm. Runorna är ifyllda med svart färg.
Enligt Gästriklands runinskrifter är Gs 15 inmurad i östra väggen till vänster (N) om ingången till långhuset och runornas storlek mellan 10 och 11 cm.
Enligt Gästriklands runinskrifter lyder inskriften :"Roald och Udd läto resa stenen efter Ärnmund ... Gud hjälpe anden."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ovansjö socken i Sandvikens kommun (Gävleborgs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Kyrkans vapenhus. Gs 14 är S om Gs 15

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Ovansjö socken eller Sandviken kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.605939
Longitud: 16.616015
Lämnings-ID: L1950:979
Riksantikvarieämbetets ID: Ovansjö 8:2
Sveriges runinskrifter: Gs15 (Gästriklands runinskrifter)
Plats:
Placering: I byggnad eller under vatten
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gävleborg
Kommun: Sandviken
Socken: Ovansjö
Riksantikvarieämbetets information: » L1950:979