Runsten Gs14, L1950:1625, Ovansjö 8:1 i Sandviken, Gävleborg
Foto av Runsten Gs14, L1950:1625
Foto av Runsten Gs14, L1950:1625
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Helgi och Ásulfr och Ásmundr, de reste stenen till minne av … köpte(?) Han var(?) den bästa(?) av smeder och …

Visa originaltolkning och runtext

ehlhi …- × osuhlfr × ok × osmuntr × þir| |ritu : s(t)in × efti(r) … …is-þ kyfti · sa(r) -… …--str : smiþa × ok × …

ehlhi …- × osuhlfr × ok × osmuntr × þir| |ritu : s(t)in × efti(r) … …is-þ kyfti · sa(r) -… …--str : smiþa × ok × …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, sandsten, 1,75 x 1,25 m och 11-23 cm tjock. Runhöjd 5-12 cm. Runorna är ifyllda med svart färg.
Enligt Gästriklands runinskrifter är Gs 14 inmurad i den östra väggen till höger (S) om ingången till långhuset. Den största bevarade runan är 13 cm och den minsta är 4,5 cm.
Enligt Gästriklands runinskrifter lyder inskriften :"Helge och Åsolv och Åsmund de reste stenen efter ... Han var den bäste av smeder och ..."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ovansjö socken i Sandvikens kommun (Gävleborgs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Kyrkans vapenhus. Gs 14 är S om Gs 15

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Ovansjö socken eller Sandviken kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.605939
Longitud: 16.616015
Lämnings-ID: L1950:1625
Riksantikvarieämbetets ID: Ovansjö 8:1
Sveriges runinskrifter: Gs14 (Gästriklands runinskrifter)
Plats:
Placering: I byggnad eller under vatten
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gävleborg
Kommun: Sandviken
Socken: Ovansjö
Riksantikvarieämbetets information: » L1950:1625